2017-12-15 09:52:14

Odluka o poništenju javnog poziva broj 03/2017 za organizaciju višednevne stručne ekskurzije za učenike sedmih razreda u Sjevernu Dalmaciju/Šibenik

Odluka o poništenju javnog poziva broj 03/2017 za organizaciju višednevne stručne ekskurzije za učenike sedmih razreda u Sjevernu Dalmaciju/Šibenik


Osnovna škola Ljudevita Gaja Zaprešić