2017-09-26 10:43:37

Školski dokumenti

 

 

 

Izvješće o realizaciji Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./2017.

Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018.

Školski preventivni program, školska godina 2016./2017. - Izvješće o realizaciji i rezultatima evaluacije na kraju 2. obrazovnog razdoblja

Prijedlog izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole na kraju 2016./2017. školske godine


Osnovna škola Ljudevita Gaja Zaprešić