2017-03-19 10:29:23

Projekt 3.d i 4.d razreda Očuvanje kulturne baštine

Tematsko područje projekta

Kulturološko područje. Razvoj zavičajnog identiteta kao dio hrvatskog domovinskog identiteta.          

Cilj projekta

Poznavanje narodnih običaja svoga zavičaja i očuvanje kulturne baštine.

Opis projekta

Izbor problema

Usvajanjem nastavnih sadržaja iz Prirode i društva prepoznali smo dva problema: kako prepoznati zdravu hranu i  kako očuvati kulturnu baštinu. Glasovanjem unutar razrednog odjela odabrali smo temu kojom ćemo se baviti.

Istraživanje društvene važnosti problema

Proučavali smo zakone i propise koji se odnose na očuvanje kulturne baštine: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,  Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Statut Republike Hrvatske, Konvencija o pravima djeteta. Pratili smo tisak i ostale medije, koristili  udžbenike, stručnu literaturu, prikupljali informacije putem interneta. Prikupljene materijale tijekom istraživanja problema slagali smo u dokumentacijsku mapu. Stupili smo u kontakt s ravnateljicom Muzeja Brdovec, Silvijom Limani i višom stručnom suradnicom za obrazovanje i kulturu, gospođom Gordanom Funda. Doznali smo što grad poduzima za očuvanje kulturne baštine. Saznali smo koje udruge u našoj široj zajednici rade na promicanju očuvanja kulturne baštine i kako. Proveli smo anketu među učenicima i roditeljima.

Oblikovanje mogućih rješenja problema

U skupinama raspravljali smo o mogućim načinima rješavanja problema. Bile su predložene četiri javne politike: Edukacija djece o kulturnoj baštini, snimanje filma o kulturnoj baštini, izgradnja muzeja i izložba u prostorijama škole. Utvrđivali smo način, pristup i postupke za ponuđena rješenja problema navodeći jake i slabe strane tog rješenja.

Izbor najboljeg pristupa rješenju problema

Glasnogovornik svake skupine pred cijelim razredom obrazložio je pristup skupine rješavanju problema. Objasnio je koje su jake, a koje slabe strane njihovog ponuđenog rješenja. Cijeli razred raspravljao je o svim prijedlozima i tražio argumente za i protiv ponuđenih rješenja. Nakon razmatranja svih jakih i slabih strana mogućih rješenja problema, odlučili smo se za rješenje problema koje ima najviše jakih strana, odnosno za ono kojem možemo pristupiti, a to je postavljanje izložbe u prostorijama škole.

Razvoj plana akcije

Cijeli razred planirao je aktivnosti:

- posjet Muzeju Brdovec

- uključivanje u folklor

- istraživanje o nošnjama i običajima svoga zavičaja

- izrada i postavljanje promidžbenih plakata

- uključivanje volontera iz Centra za mladež

- sakupljanje predmeta naših predaka

- postavljanje izložbe

- upoznavanje ravnateljice škole s planom djelovanja

- predstavljanje projekta na Vijeću učenika, Učiteljskom vijeću, Roditeljskom sastanku, radio emisiji, na web stranici škole

Ostvareni rezultati

Posjetili smo Muzej Brdovec i razgovarali sa ravnateljicom muzeja. Posjetili smo i 18. međunarodni sajam povodom 1. proštenja tradicije i kulturne baštine u Zaprešiću. Postavili smo promidžbene plakate na više mjesta u gradu Zaprešiću te obavijestili ostale učenike putem web stranice škole i oglasne knjige. Uključili smo se u folklor. Nakon predstavljanja plana djelovanja ravnateljici škole zamolili smo je da nam škola financira šivanje nošnji i kupnji staklene vitrine, što je ona odobrila. Istražili smo kako izgledaju nošnje zaprešićkog kraja. Prikupili smo vrijedne stare predmete svojih predaka. U prikupljanje starih predmeta uključili smo i volontere Centra za mladež Zaprešić. U iščekivanju smo staklene vitrine koja je naručena.


Osnovna škola Ljudevita Gaja Zaprešić