preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ljudevita Gaja Zaprešić

 > Naslovnica
vijesti

Natječaj za učitelja/icu engleskog jezika

Autor: Kristina Jovanović, 15. 9. 2020. 18:26

Natječaj za učitelja/icu engleskog jezika

 [više]

VAŽNO!

Autor: Kristina Jovanović, 4. 9. 2020. 13:22

Poštovani roditelji i učenici,

došlo je do manjih promjena u satnici kao i u vremenu ulazaka pojedinih razrednih odjela u školu te vam šaljemo novu satnicu i raspored ulazaka u školu. Do promjene je došlo jer smo željeli poboljšati raspored kako djeca ne bi imala preduge pauze između ulaska u školu i početka nastave.

Učenici u školu ulaze prema rasporedu koji se nalazi ispod i nastava im počinje od prvog školskog sata u 7:45 odnosno 13:45, uz izuzetak za osme i sedme razrede kojima nastava počinje uvijek od drugog školskog sata u 8:30 odnosno 14:30 sati.

Molimo vas da prvi dan nastave svi učenici ponesu svoje papuče, ali i svoje maske za lice, budući da je maske koje će ih dočekati u školi potrebno oprati prije korištenja.

Veselimo se početku nastave uživo uz poštivanje svih propisanih mjera.

NOVO

 [više]

Obavijest roditeljima i učenicima o početku nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Robert Rumenović, 2. 9. 2020. 14:04

Poštovani roditelji i učenici,

Pozdravljamo vas na početku nove školske godine i želimo vas upoznati s uputama i specifičnostima koje su pred nama.

Potpuni tekst pročitajte u nastavku.

 [više]

Priprema za izvođenje online nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Robert Rumenović, 7. 9. 2020. 14:57

Online nastava

U nastavku pročitajte što je potrebno učiniti kako bi učenici, u slučaju potrebe, mogli sudjelovati u online nastavi.

 [više]

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Autor: Kristina Jovanović, 28. 8. 2020. 16:36

Kalendar

Odluka o početku i završetku školske godine 2020./2021.

Nastavna godina: 7. rujna 2020. godine do 18. lipnja 2021. godine.

 

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. godine do 23. prosinca 2020. godine.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. godine do 18. lipnja 2021. godine.

 

Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2020. godine i traje do 3. studenoga 2020. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2020. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 11. siječnja 2021. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. veljače 2021. godine i završava 26. veljače 2021. godine, s tim da nastava počinje 1. ožujka 2021. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 2. travnja 2021. godine i završava 9. travnja 2021. godine, s tim da nastava počinje 12. travnja 2021. godine.

 [više]

Natječaje za zapošljavanje kuhara, učitelja edukacijskog rehabilitatora i učitelja prirode i biologije

Autor: Kristina Jovanović, 28. 8. 2020. 15:56

Natječaje za zapošljavanje kuhara

Natječaje za zapošljavanje učitelja edukacijskog rehabilitatora

Natječaje za zapošljavanje učitelja prirode i biologije

 [više]

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Autor: Karla Tosenberger, 25. 8. 2020. 14:17

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 [više]

POPISI DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Autor: Ema Šoštarić, 16. 7. 2020. 15:57

Poštovani roditelji, 
u nastavku ove obavijesti nalaze se popisi drugih obrazovnih materijala koje je potrebno nabaviti. 
Dobro obratite pozornost na razredni odjel (npr. 2.a, 4.c itd.) koji Vaše dijete pohađa te na izborne predmete na koje je Vaše dijete upisano!
 
Još jednom, potpisanu suglasnost potrebno je osobno donijeti u školu do 28.8.2020., ili skeniranu  poslati na e-mail razrednika, a roditelji učenika 5. razreda na tajništvo škole! 
Razredi koji nisu dužni donijeti suglasnost (s obzirom da ukupan zbroj cijena ne prelazi maksimalne iznose propisane od Ministarstva su: 2.a, 2.b  te svi 7. razredi!)
Još jednom, molimo  roditelje svih 1. razreda da ne kupuju druge obrazovne materijale do rujna!

Popise drugih obrazovnih materijala preuzmite na sljedećoj poveznici: 

http://www.os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr/popisudzbenika

 [više]

Obavijest o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima

Autor: Ema Šoštarić, 15. 7. 2020. 13:29

Poštovani roditelji i učenici,

podsjećamo da su sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole, a postupanje s njima regulirano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.). Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju donosi Škola.

Troškove nabave drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, radni listovi, zbirke, atlasi, likovne mape) za školsku godinu 2020./2021. snose i nabavljaju sami roditelji/skrbnici.

S obzirom da Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu  i srednju školu (čl.16, st.8)[1] određuje maksimalne iznose koje roditelj može platiti (iznosi su: razredna nastava – 111,06 kn; 5. i 6. razred – 244,36 kn; 7. i 8. razred – 344,39 kn) potrebno je potpisati suglasnost kojom roditelji potpisuju da će samostalno i o svom trošku nabaviti sve potrebne druge obrazovne materijale.

Potpisanu suglasnost potrebno je do 28.8.2020. godine osobno donijeti u školu ili skeniranu i potpisanu poslati na e-mail razrednika.

Molimo vas da, prilikom kupovanja drugih obrazovnih materijala, s Vašom djecom provjerite na koje su izborne predmete upisani. Posebnu pažnju obratite na Informatiku koja se uvodi kao izborni predmet u razrednu nastavu. U 5. i 6. razredu informatika je obavezan predmet, dok je u 7 i 8. razredu izborni predmet.

Ovim putem mole se i roditelji svih učenika koji će iduće školske godine 2020./2021. krenuti u prvi razred Osnovne škole Ljudevita Gaja u Zaprešiću  da ne nabavljaju druge obrazovne materijale do rujna, odnosno, dok ne dobiju informaciju u koji odjel 1. razreda njihovo dijete ide.       

                                                


[1] „Ukupna cijena svih komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji se koriste u nastavi obveznih predmeta u pojedinom razredu ne smije prelaziti 2% za razrednu nastavu, 30% za 5. i 6. razred odnosno 40% za 7. i 8. razred iznosa umnoška pripadajućeg koeficijenta (f) i medijalne neto plaće (M) iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona. Za eventualna prekoračenja ovoga iznosa potrebna je suglasnost roditelja.“ – čl. 16., st. 8.,  Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

 [više]

ODLUKA O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Autor: Ema Šoštarić, 15. 7. 2020. 13:28

Poštovani roditelji,

Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2020./2021. osigurat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su:

  • članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2020. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi
  • članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2020. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi
  • koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala
  • koji ponavljaju razred.

ODLUKA O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

 [više]

Nabava drugih obrazovnih materijala za učenike s prebivalištem u gradu Zagrebu

Autor: Ema Šoštarić, 22. 5. 2020. 14:40

Grad Zagreb će i za iduću školsku godinu 2020./2021. nabavljati druge obrazovne materijale za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu. Prvi krug nabave vršit će se od 1. lipnja do 3. srpnja 2020. godine do 12.00 sati, a rok za predaju zahtjeva u prvom krugu je 1. srpnja 2020. do 12.00 sati (do tada zahtjev treba biti zaprimljen).  Drugi krug nabave  bit će od 13. srpnja do 11. rujna 2020, a zahtjevi se mogu predati od 1. srpnja do 9.  rujna 2020. do 12.00 sati.  Ove godine, zbog specifičnosti situacije, sva potrebna dokumentacija predaje se u skeniranom obliku  na mail  adresu: nabava.osnovne-skole@zagreb.hr

S obzirom da Katalog drugih obrazovnih materijala još uvijek nije objavljen, nakon objave Kataloga  ćemo Vas obavijestiti.

 

Dokumenti potrebni za predaju zahtjeva su:

Obrazac 2, privola – dostupni na mrežnim stranicama www.zagreb.hr

Ovjereni popis nastavnih materijala – dostupan u školskoj knjižnici.

Podsjećamo da isporuka nastavnih materijala ovisi o tome kada predate Zahtjev.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u školsku knjižnicu ili na broj telefona 3355-655 (kućni 103).

 [više]

Ispis s izbornog predmeta

Autor: Kristina Jovanović, 28. 8. 2020. 16:35

Početkom kolovoza 2018. su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 68/18) prema kojima: 

Članak 27.

 (Stavak 5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

 (Stavak 6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 68/18)

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 E-tečajevi za škole
18.09.2020.
INFO Prekid mrezne povezanosti – Varazdinska zupanija 23.09.2020. od 16:00-18:00 sati
Postovani, U srijedu, 23. rujna 2020. izmedju 16:00 i 18:00 sati, uslijed radova na mreznoj infrastrukturi CARNET cvorista u Varazdinu doci ce do prekida mrezne povezanosti prema ustanovama na podrucju ... The post INFO Prekid mrezne povezanosti – Varazdinska zupanija 23.09.2020. od 16:00-18:00 sati appeared first on CARNET .

Portal za škole - Nastavnici
18.09.2020.
Poziv sudionicima državne Smotre LiDraNo 2020.
Agencija za odgoj i obrazovanje poziva mentore učenika koji su pozvani na državnu razinu smotre LiDraNo 2020. ( Popis pozvanih ) da prijave sudjelovanje na okruglom stolu. Prijave je potrebno poslati elektroničkom poštom na e-adrese voditelja povjerenstava za određene stvaralačke izraze.


Portal za škole - Razredna nastava
21.09.2020.
Intrinzična motivacija
Što je intrinzična motivacija, jedna od glavnih temelja nove kurikularne reforme? Intrinzična ili unutarnja motivacija sve je ono što učenike navodi na aktivnost, određuje njezin smjer, intenzitet i trajanje. Intrinzična je motivacija neovisna o potencijalnim materijalnim i socijalnim dobitcima. Proces učenja i stjecanja znanja uvjetovan je i motiviran prirodnom znatiželjom i samostalnim interesom za sadržaj učenja.

Portal za škole - Predmetna nastava
15.09.2020.
Školska godina u novim uvjetima
Učenici osnovnih škola Grada Velike Gorice svake subote emitiraju emisiju Zvonjalica City radija koja prati razne aktualne školske teme za djecu i mlade, ankete i info break. Kako je započela školska godina u novim uvjetima, koji su izazovi i doznajte u radijskoj emisiji Zvonjalica kojoj su domaćini bili učenici 2.a razreda Osnovne škole Nikole Hribara.


Tražilica
Pristup e-Dnevniku

Školski tableti
Digitalni školski list

Školski kurikulum
Informacije

UPIS U 1.r.
Sigurnost djece

Satnica
 
Smjena A
       
1. 7:45 - 8:25
2. 8:30 - 9:10
3. 9:20 - 10:00
4. 10:10 - 10:50
5. 10:55 - 11:35
6. 11:40 - 12:20
7. 12:25 - 13:05
 
Smjena B
       
0. 13:05 - 13:45
1. 13:45 - 14:25
2. 14:30 - 15:10
3. 15:20 - 16:00
4. 16:10 - 16:50
5. 16:55 - 17:35
6. 17:40 - 18:20
7. 18:25 - 19:05
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Ljudevita Gaja Zaprešić / Ljudevita Gaja 2, HR-10290 Zaprešić / os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr / ured@os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr
preskoči na navigaciju